etkinliklerimiz

Anadolu Müziği Günleri

Anadolu’daki müziği derinlemesine inceleyerek, yorum ve besteleriyle bu müziğin zenginleşmesine katkıda bulunan müzisyenleri ayrıntılı şekilde tanıtıp dinleyicileri ile buluşturmayı amaçlayan Anadolu Müziği Günleri etkinliğimiz, Anadolu müziği ile ilgilenen herkesi bir üniversite çatısı altında toplayarak müzikal ufku genişletebilecek tartışma ortamını yaratmayı da hedeflemektedir. 1999 yılında ilk kez düzenlenen AMG’de toplanan tüm gelir, 17 Ağustos depremine yardım ve iyileştirme çalışmaları için kullanılmıştır.

Halk oyunları şenliği

Yıllardan beri, belirli aralıklarla düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Şenliği’mizde, yurt içinden ve yurt dışından halk oyunları üzerine çalışmalar yapan üniversiteleri bir araya getirerek halk oyunları alanındaki farklı bakış açılarını yarışmalardaki rekabet kaygısından uzaklaşarak aynı etkinlik içerisinde tartışma ve sergileme ortamı yaratmayı amaçlamaktayız.

Halk Tiyatrosu şenliği

Herhangi bir kültürel ayrım gütmeden, tarihsel derinliği ve coğrafi yaygınlığı içinde Anadolu’nun tiyatro kültürünü incelemeyi, halk tiyatrosuna gönül veren ekipleri bir noktada buluşturmayı ve bu disiplindeki bilgi aktarımını sağlamayı amaçlamayan Halk Tiyatrosu Şenliği’mizde panel, söyleşi gibi farklı etkinliklere de yer verilmektedir.

Koro Konseri

Her yıl gerçekleştirdiğimiz koro konserimizde, yıl boyunca çalışan halk müziği koromuzun çalışmalarını sahnelemekte ve dinleyicilere farklı lezzetler sunmaktadır. Genellikle sene sonunda gerçekleştirilen etkinliğimiz, çok sayıda dinleyiciye kucaklamaktadır.

Kuramsal Araştırmalar ve Sempozyumlar

Halk bilimi üzerine gerçekleştirilen kuramsal okumalar, tartışmalar ve araştırmalar sonucunda belirlenen bir konu üzerine düzenlediğimiz uluslararası sempozyumlarımız, çeşitli üniversitelerden katılan akademisyen ve öğrencilerin farklı bakış açılarını ortaya koymaya yardımcı olmakla beraber akademik bir tartışma ortamı da sağlamaktadır. Sempozyumlarımız sonucunda elde ettiğimiz çalışma sonuçlarını da halk bilimi literatürüne kazandırmayı hedeflemekteyiz.