kuramsal çalışmalar ve alan araştırmaları

Dünyadaki her insan topluluğunun bugünkü yaşam düzeylerine ulaşmasının binlerce yıllık bilgi birikim sayesinde ulaşabildiğinin bilinci ile yola çıkan Kuramsal Çalışmalar ve Alan Araştırmaları alt birimimiz, bize ait olan birikimin ışığı ile kültürümüze dair detaylı araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarla, topluma ve kültüre dair bilgi edinirken araştırma yöntemlerini kavramayı, daha sonra da yöntemler ve elde edilen veriler sayesinde alan araştırmaları yapmayı amaçlamaktadır. Bütünsel bir anlayış izlenerek yapılan araştırmalar sonucunda elde edilenlerin alt birim tarafından gerçekleştirilen farklı içeriklere sempozyumlarda, Halkbilimi Dergisi’nde ve topluluk adına yapılan çeşitli etkinliklerde kullanılması ve halk bilimi mecralarına yayılması sağlanmıştır.

WhatsApp Image 2020-10-06 at 22.21.44
Kuramsal Çalışmalar

Makale okuma ve tartışma prensiplerinden yola çıkarak gerek folklorun ve kültürün temel basamaklarını gerekse de ekipçe belirlenen temalar üzerinden ilerleyerek kuramsal çalışmalar yürütür.

Alan Araştırmaları

Bu araştırmalar üyelerimizce gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra yapılmakta olup çalışılan temayı yerinde incelemek, veri toplamak ve yöre halkından yöre kültürünü öğrenmek adına topluluğumuzun tarihinde önemli yere sahiptir.

Çalışma Saatleri

Geçmiş Etkinliklerimiz

Taşeli (1983),

Kırklareli (1986),

Kırşehir (1987),

Burdur (1988),

Ankara (1990),

Aydın (1992),

Adana (1993),

Uşak (1994-5),

Ihlara (1998),

Elmalı (1998),

Datça (2000),

Sinop (2005),

Antep (2008),

Şirince (2009),

Mardin (2010), 

Assos (2012),

Safranbolu (2015) ,

Toplumsal Cinsiyet ve Halk Bilimi Sempozyumu (2015),

Eğlence Kültürü Sempozyumu (2017),

Çukurbağ (2017).