halk oyunları

Her yörenin zengin halk oyunu geçmişini öğrenmeye ve incelemeye gayret gösteren Halk Oyunları alt birimimiz, bu bağlamda yıl içerisinde çeşitli çalışma ekipleri açarak ve kuramsal çalışmalar yaparak teorik ile pratik alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Yalnızca dans anlamında değil, bir yörenin oyun kültürünün müziğinden tavrına kadar benimsenmesine aracılık etmektedir. Kültürümüzde yer edinen halini özümseyerek geleneksel bağı korumayı da amaçlayan alt birimimiz, halk oyunları ile halk kültürünü yaymak ve yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Ek olarak, çeşitli üniversite ve şehirlerle bağlar kurarak farklı etkinlikler adına da iş birliği yapmaktadır. Halk oyunu şenlikleri ya da halk oyunu geceleri bu iş birliklerinin en güzel örneklerindendir.

HOAB

Halk oyunu kültürünün dün ve bugününü öğrenmeye ve incelemeye amaçlayarak kuramsal çalışmalar aracılığı ile teorik alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kültürü yaymak ve yaşatmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Ekipler

Çeşitli yörelerin oyun kültürünü öğrenmek ve öğretmek için her yıl farklı yöre açılarak halk oyununa dair pratik alt yapı oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Çalışma Saatleri