Halk Tiyatrosu

  Program

1961 Kasım’ında ODTÜ’nün ilk topluluklarından biri olarak kurulan topluluğumuzun öncelikli amacı halk kültürü öğelerinin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle çözümlenip yorumlanmasıdır. Ayrıca bu çalışmalarla elde edilen bulguların çeşitli etkinliklerle yakın çevreye ve halk bilimi camiasına iletilmesine çalışılır.

Kurulduğu günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren topluluğumuz, halk oyunları, halk müziği, halk tiyatrosu ve yöre araştırmalarını kapsayan dört ana kolda etkinlik göstermektedir. Halk oyunlarını asıllarına uygun öğrenme ve öğretme; orta oyunu ve köy seyirlikleri araştırma ve sergileme; halk müziği çalgıları eğitimi, notalama, derleme ve arşivleme çalışmaları; halk kültürünü alanda araştırma; halk bilimi seminer, panel ve sempozyumları yapılan etkinlikler arasın

dadır.

Giysiliğinde yirmiden fazla yörenin kostümüne sahip olan topluluğumuzun, halk bilimi konusunda yayımlanmış kitap ve dergileri içeren zengin bir kütüphanesi de vardır. Türkiye’de halk bilimi üzerine düzenlenmiş sayısız panel, seminer ve sempozyuma ev sahipliği yapan topluluğumuzun çıkardığı Halkbilimi dergisi, içerdiği araştırma, inceleme ve çeviriler ile ciddi bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Topluluğumuzun mezunları da halk bilimi çalışmalarını sürdürmektedir. Detaylı bilgi için: thbtmezun.org

Halk Tiyatrosu Şenliği ’20 Başvuruları Başladı !
ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu Halk Tiyatrosu Alt Birimi’ nin düzenlediği 12-13-14-15 Mart 2020 tarihli 4. Halk Tiyatrosu Şenliği’ ne katılmak isteyen ekipler için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2020’dir. Şenlikle ilgili detaylı bilgi formun sonunda bulunmaktadır. Diğer soru ve önerileriniz için halktiyatrosusenligi@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.Related: dan blocker wife death, jason oliver jockey, carnival cruise contest 2022, is it bad to eat an unripe nectarine, the two jakes, gazebo footing requirements, just eat font, doug llewelyn brother, cornell mcbride, jr net worth, larry johnson podcast sight to the blind, example of cultural symbol, rosalind cash type of cancer, mamie kitt death, brian michael smith childhood pictures, tassajara poppy seed cake recipe,