2011 yılında kurulan tanıtım alt birimi; topluluğun gelişen teknolojinin sunduğu olanakları etkin kullanması, dış ilişkilerini güçlendirmesi, görsel tasarımlarda bütünlük sağlaması ve sponsor bulma olanaklarını artırması için çalışır. Bu amaçla Microsoft Office, Google Docs, Dropbox, Teamviewer, Photoshop gibi yazılımların topluluktaki üyelerce verimli kullanılması için kurslar düzenler. Topluluğun ihtiyaçları doğrultusunda sponsorluk görüşmeleri yapar; belediyeler ve kültür-sporla ilgili devlet kurumları ile iletişim kurulmasını sağlar. Ayrıca topluluğun stratejik planlaması ve marka yönetimi için çalışmalarda bulunur.