Topluluğumuz her sene farklı yörelerin halk oyunlarını öğretmek adına ekipler açar. Bu ekip çalışmaları sonucunda topluluk içi yöre geceleri ile geleneksel halk oyunları geceleri ve özgün çalışmalarımız olan halk oyunları tiyatroları düzenlenir.

Yöre gecelerinde, dönem içinde oyunları öğretilen yörelerin tüm özelliklerinin topluluk üyelerine aktarılması hedeflenir. Ekip üyelerinin ortak çalışmaları ve araştırmaları ekip içi kaynaşmanın artmasını; yörenin her yönüyle ele alınması da müzik ve oyunlarda yöre tavrının benimsenmesini sağlar.