Topluluğumuz tarafından halk müziği konserleri, müzik üzerine söyleşi ve dinletiler düzenlenmekte ve enstrüman kursları verilmektedir. Ayrıca geleneksel ile günümüzdeki Halk Müziği arasındaki ilişkiye kuramsal açıdan bakmaya çalışıyoruz. Topluluğumuz bünyesinde geçtiğimiz seneye kadar düzenlenmiş olan koro çalışmalarında tek sesli ve çok sesli halk müziği çalışmaları yapılmıştır.

Doç. Dr. Cenk Güray önderliğinde çalışmalarını sürdüren Bağlama Orkestrası Anadolu müzik mirasına ait geleneksel eserler özgün besteler ve klasik batı müziği eserleri üzerine çalışmalar yapmakta Anadolu ve dünya müziği örneklerini ileri düzeyde icra edebilecek bir oda orkestrası modeli ortaya koymaya çalışmaktadır.

2017-2018 eğitim öğretim yılında toplulukta verilmekte olan enstrüman kursları; uzun sap bağlama, kısa sap bağlama ve ritim kurslarından oluşmaktadır.