Alan Araştırmaları

Dünyadaki tüm insan toplulukları bugünkü yaşam düzeylerine binlerce yıllık bilgi birikimleri sayesinde ulaşmıştır. Kişinin her gün yaşadığı olaylar onun bilincini, tavırlarını etkilemiş ve bu etkilenmeler insanın yaşantısında değişikliklere yol aşmıştır. Yani günlük maddi yaşantısı, onun bir sonraki güne daha deneyimli ve farklı bir birikimle geçmesini sağlamış, sosyal bilincinin belirlenmesinde birincil derecede rol oynamıştır. Bu gerçekler ışığında hareket eden topluluğumuz, yaşadığımız topraklara ait birikimi ve bu birikimle şekillenen kültürümüzü ele alan araştırmalar yapmaktadır.

Bu araştırmalarda bütünsel bir anlayış izlenmeye çalışılmaktadır; yani toplumun ürettiği her öğe halkbilimsel bir unsurdur ve biz de topluluk olarak her öğeyi incelemeye, sınıflandırmaya ve yorumlamaya çalışmaktayız. Bu doğrultuda, kuramsal çalışmalar ve alan araştırmaları alt biriminde çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Kuramsal çalışmalarla topluma ve kültüre dair bilgi edinmeyi ve araştırma yöntemlerinin kavramayı, daha sonra da bu bilgiler ve yöntem ışığında alan araştırmaları yapmayı amaçlamaktayız; yani kuramsal çalışmaların amacı alan araştırmalarını destekleyecek bilgi ve birikimi sağlamaktır. Bu çalışmalarımız sonucu bugüne kadar yaptığımız araştırmalar: Taşeli (1983), Kırklareli (1986), Kırşehir (1987), Burdur (1988), Ankara (1990), Aydın (1992), Adana (1993), Uşak (1994-5), Hemşin (1997), Ihlara (1998), Elmalı (1998), Datça (2000), Sinop (2005), Antep (2008), Şirince (2009), Mardin(2010), Assos(2012), Safranbolu(2015) , Toplumsal Cinsiyet ve Halk Bilimi Sempozyumu (2015), Eğlence Kültürü Sempozyumu (2017), Çukurbağ (2017). Yapılan bu araştırmaların bazıları raporlaştırılıp kitap olarak basılırken bir kısmı ile ilgili yazılar topluluğumuzun çıkardığı HALKBİLİMİ dergisinde yayınlanmıştır. Bunların yanında topluluk içi olarak yapmış olduğumuz Fal, Çocuk Oyunları, Nazar, Aşure Günü, Sıra gecesi, Kurmasal, Kına Gecesi ve Hıdrellez etkinliklerimiz vardır.

Bu sene geçmiş senelerde de olduğu gibi Büyük Alan Araştırması yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda toplantılarımıza davet ettiğimiz akademisyenlerle bilgi dağarcığımızı genişletmeyi düşünüyoruz.